Offentlig transport for funksjonshemmede

Mange vet at folk med en funksjonshemming har rett på egne parkeringskort som gir egne plasser, og gratis parkering, ved kommunale parkeringsplasser over hele landet. Det mange kanskje ikke vet er at det også finnes mange særegne regler for funksjonshemmede som ønsker å reise kollektivt. Oslo kommune, som de fleste kommuner rundt omkring i landet, har laget egne retningslinjer for nettopp dette, og både Ruter og NSB plikter å følge disse retningslinjene. Av den grunn er det relativt enkelt for funksjonshemmede å bevege seg rundt i Oslo via offentlig transport.

Oslo, en progressiv by

Oslo, hovedstaden i Norge, er en progressiv by på mange måter – og det gjelder heldigvis også rettigheter for folk med ulike grader av funksjonshemming. I Oslo er det tilrettelagt for at denne gruppen skal kunne ta både båt, buss, trikk og tog. Dette er ikke selvsagt i andre deler av Europa, for ikke å nevne andre deler av verden. På akkurat dette området er Norge et foregangsland, og mange byer i andre land har mye å lære av Oslo. Men det er ikke bare hovedstaden som er flink på dette området, det gjelder de aller fleste byer i Norge.

Regler for funksjonshemmede

Selv om Oslo er en progressiv by for funksjonshemmede som ønsker å ta offentlig transport så er det likevel noen regler man må huske på. For det første er det ikke gratis for alle, men kun for de som sitter i rullestol, og rullestolen må være innenfor maksgrensene for både vekt og størrelse. Har man ledsagerbevis er det også gratis for de som ledsager en med sterk nedsatt funksjonsevne, ellers må man kjøpe billett som alle andre. Det kan være vanskelig å få plass med rullestol på både buss og trikk, og derfor kan det være en god idé å reise utenom rush-trafikken.